Cèdula d'Habitabilitat

La Cèdula d’Habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a ús residencial i disposa de les condicions tècniques d’Habitabilitat segons la normativa vigent.

És necessària per llogar o vendre un habitatge i també per donar d’alta els serveis d’aigua, electricitat, gas…

Us ajudem a aconseguir la Cèdula d'Habitabilitat

Tenim una àmplia experiència en l’obtenció de Cèdules d’Habitabilitat.

El nostre procediment

Dades de l'habitatge

Ens faciliteu les dades de l'edifici: Adreça o referència cadastral per poder-vos fer un pressupost.

Entrega de Pressupost

Confirmem el pressupost per l'obtenció de la Cèdula

Realitzem la vista de l'habitatge

Fem la visita a l'habitatge per poder fer el certificat d'habitabilitat

Sol·licitud de la Cèdula d'Habitabilitat

Presentem la Sol·licitud de la cèdula d'habitabilitat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Cèdula d'Habitabilitat

l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ens facilita la Cèdula d'Habitabilitat

Resolem la Gestió de la Cèdula d’Habitabilitat d’una manera fàcil, eficaç i ràpida, econòmica

Idioma »